بلاکچین اختصاصی درست کنید خیلی مهم است

Dedicated blockchain, :fire::fire::fire::fire::fire::fire:

[image]